Volební program kandidátky

Dostupné a důstojné bydlení pro kvalitní život

Město tvoří lidé a lidé jsou jeho největším pokladem. Kvalitní a dostupné bydlení je základním smyslem rozvoje města. Vrátíme pozornost zpět k lidem a pomůžeme jim.

Otevřená a moderní radnice

Město slouží lidem a ne lidé městu. Otevřený úřad má být výkladní skříní, díky které má každý občan možnost sledovat transparentní a profesionální správu města a na vlastní oči si vyzkoušet, že procesy fungují, jak mají, a město je jeho partnerem.

Péče o životní prostředí začíná tam, kde žijeme

Příroda tu bude, i když my tu nebudeme. Prostředí kolem nás je základem spokojeného a klidného života. Úkolem města je tomu pomáhat a vycházet vstříc.

Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Zdraví máme jen jedno. Dnes už ale není jedno, odkud člověk pochází, aby nebyl znevýhodněn ve zdravotní péči. Posílíme dostupnost i kvalitu zdravotní péče pro Volary.

Vstříc aktivní veřejnosti

Jen veřejná diskuse umožňuje rovnocenný vztah občanů a města a jen rovnocenný vztah posiluje aktivitu občanů, která je motorem rozvoje města.

Lepší dopravní obslužnost

Volary jsou hlavní křižovatkou jižní Šumavy. Město tuto situaci potřebuje využít ve prospěch občanů a přitom minimalizovat negativní dopady, které doprava způsobuje.

Kvalitní školství a vzdělávání

Školy a školky nejsou jen odkladištěm dětí, aby rodiče mohli jít do práce, ale naprosto zásadní součástí naší komunity, která ve spolupráci s nimi roste nebo strádá. Kvalitní škola přitahuje nové obyvatele a špatná je odrazuje. Pojďme naproti té dobré.

Rozvoj kultury a podpora sportu

Nejen chlebem je člověk živ a zdravý duch se rozvíjí jen ve zdravém těle. Kultura i sport je zároveň místem setkávání lidí a výměny zážitků a zkušeností. Pokračujme v dlouhodobé tradici kulturních akcí a sportovních činností.

Udržitelný cestovní ruch

Host do domu, bůh do domu. Třetí den však ryba smrdí od hlavy. Pro město je klíčová oblast rozvoje cestovní ruch, který nesmí být prováděn na úkor občanů ale v souladu s nimi a v jejich prospěch. Jen tak naplní trvale udržitelným způsobem svůj potenciál a pomůže všem obyvatelům našeho města.

Bezpečné město

Město není biřic ani dráb, ale je první institucí, která navazuje důvěru veřejnosti ve spravedlivé a rovné zacházení a zvyšuje důvěru svých obyvatel v bezpečný a klidný život.